Voorwoord voorbeeld 1

Dit is een eindwerk voor de geïntegreerde proef. Mevrouw Discart, mijn stagebegeleidster, had reeds in de vakantie voor alle leerlingen van ons kleine klasje een stagebedrijf gevonden Daar mochten we gedurende een gans jaar elke vrijdag stage komen verrichten. Een week voor Kerstmis en een week voor Pasen hebben we ook de gelegenheid gehad om er een hele week stage te komen doen. Gedurende deze stage konden we onze kennis aan de praktijk toetsen, onze zelfstandigheid verhogen en ervaring opdoen. Ook kregen we van onze stagebegeleidster enkele opdrachten. Tijdens het schooljaar konden we onze opdrachten vervullen en de bekomen informatie rond het stagebedrijf verwerken tot dit eindrapport.

Zeker wil ik enkele personen bedanken omdat ze me hebben geholpen bij mijn eindwerk. Hierbij denk ik aan meneer Van Looy, mijn stagementor; mevrouw Discart, mijn stagebegeleidster; mevrouw Clymans, de directiesecretaresse, de personeelsleden van Het GielsBos en alle leerkrachten.

Tevens wil ik onze directeur, de heer Van Roey, bedanken. Ik ben heel blij dat ik hier mijn opleiding heb kunnen vervullen. Dat is niet zo vanzelfsprekend voor een slechtziende, maar de heer Van Roey heeft veel voor mij gedaan.

Tenslotte gaat mijn dank uit naar mijn ouders, die me elke week naar mijn stagebedrijf gebracht hebben en me elke week hebben komen ophalen. Ze hebben me ook enkele tips gegeven die ik in mijn eindwerk kon gebruiken. Ik dank hen ook omdat ik van hen de mogelijkheid krijg om Secretariaat-Talen verder te mogen studeren in de Katholieke Hogeschool te Turnhout.